195 nguyễn gia trí phường 25 bình thạnh
Trang chủ   Mẫu C.Chỉ  Mẫu chứng nhận an toàn lao động

Mẫu chứng nhận an toàn lao động

Nghị định 44/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều chỉnh của luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động.

Nhằm cung cấp kiến thức và trang bị những kỹ năng về an toàn vệ sinh lao động giảm thiểu những thiệt hại về tài sản và con người do thiếu hiểu biết về an toàn – vệ sinh lao động. Công ty CP Giáo Dục Việt Nam thông báo tổ chức khóa học huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động. Cấp chứng chỉ – chứng nhận an toàn, vệ sinh lao động theo đúng quy định của thông tư 44/2016/NĐ-CP trên toàn quốc.

Cụ thể, những đối tham gia đào tạo thuộc các nhóm 1, 3, 4, 5 và 6 sau khi hoàn thành xong chương trình huấn luyện vệ sinh an toàn lao động sẽ được bên công ty cổ phần giáo dục Việt Nam cấp chứng nhận đã hoàn thành xong khóa đào tạo. Chứng nhận theo mẫu phôi của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, có giá trị trên toàn quốc. Những đối tượng tham gian huấn luyện đào tạo thuộc nhóm 2, sau khi hoàn thành chương trình học, học viên sẽ được cấp chứng chỉ đào tạo của Công ty cổ phần giáo dục Việt Nam có giá trị trên toàn quốc, theo chuẩn quy định chung.

MẪU CHỨNG NHẬN HUẤN LUYỆN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG MẶT SAU

chứng nhận an toàn lao động


MẪU CHỨNG NHẬN HUẤN LUYỆN VỆ SINH AN TOÀN LAO ĐỘNG MẶT TRƯỚC

chung nhan an toan lao dong
MẪU THẺ HUẤN LUYỆN VỆ SINH AN TOÀN LAO ĐỘNG MẶT TRƯỚC & SAU
the an toan lao dong

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO