195 nguyễn gia trí phường 25 bình thạnh
Trang chủ   Đạo tạo hệ ngắn hạn  KHÓA BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP

KHÓA BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP

KHÓA BỒI DƯỠNG TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP CHO

GIẢNG VIÊN CHÍNH ( HẠNG II), GIẢNG VIÊN (HẠNG III)

Căn cứ Thông tư liên tịch số 36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV, ngày 28 tháng 11 năm 2014, Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập, bao gồm: Đại học quốc gia, đại học vùng, học viện, trường đại học, trường cao đẳng công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

* Đối tượng tham dự lớp Chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên chính - Hạng II:
Lớp học chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên chínhViên chức giảng dạy hiện đang công tác tại các cơ sở giáo dục đại học (GDĐH) công lập, có khả năng đảm nhận hoặc đang làm việc ở vị trí công tác phù hợp với chức trách và nhiệm vụ của chức danh nghề nghiệp Giảng viên chính (hạng II), giảng viên (hạng III) có một trong các điều kiện sau:

- Đang giữ chức danh nghề nghiệp Giảng viên chính (hạng II) nhưng chưa có Chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giảng viên chính (hạng II).
- Đang giữ chức danh nghề nghiệp Giảng viên (hạng III) hoặc tương đương từ đủ 5 năm trở lên.

* Đối tượng tham dự lớp Chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên - Hạng III:
Viên chức giảng dạy hiện đang công tác tại các cơ sở giáo dục đại học (GDĐH) công lập đã được bổ nhiệm và đang làm việc ở vị trí công tác phù hợp với chức trách, nhiệm vụ của chức danh nghề nghiệp Giảng viên (hạng III).

* Thời gian: Khai giảng hàng tháng liên tục (Vui lòng liên hệ chi tiết)

CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG CHỨNG CHỈ CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP

GIẢNG VIÊN CHÍNH (HẠNG II), GIẢNG VIÊN (HẠNG III)

Chương trình đào tạo bồi dưỡng theo Quyết định số 1612/QĐ-BGDĐT ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Sau khi bồi dưỡng học viên nâng cao được năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, phát triển năng lực nghề nghiệp, thực hiện tốt các nhiệm vụ của viên chức giảng dạy, đáp ứng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên chính (hạng II), giảng viên (hạng III).

* Khối lượng kiến thức và thời gian bồi dưỡng
a) Chương trình gồm 11 chuyên đề giảng dạy, tìm hiểu thực tế và viết thu hoạch, được bố cục thành 3 phần:

- Phần I: Kiến thức về chính trị, về quản lý nhà nước và các kỹ năng chung (gồm 4 chuyên đề);
- Phần II: Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành và đạo đức nghề nghiệp (gồm 7 chuyên đề);
- Phần III: Tìm hiểu thực tế và viết thu hoạch.

b) Thời gian bồi dưỡng:
- Tổng thời gian là: 240 tiết.
- Phân bổ thời gian:

+ Lý thuyết, thảo luận, thực hành: 176
+ Ôn tập: 10
+ Kiểm tra: 6
+ Tìm hiểu thực tế và viết thu hoạch: 44
+ Công tác tổ chức lớp (khai giảng, bế giảng): 4

* Giảng viên chính (hạng II) – Mã số: V.07.01.02Địa chỉ học chuẩn chức danh nghề nghiệp

- Có bằng thạc sĩ trở lên phù hợp với vị trí việc làm, chuyên ngành giảng dạy
- Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên;
- Có chứng chỉ bồi dưỡng giảng viên chính (hạng II);
- Có trình độ ngoại ngữ bậc 3 (B1)
 - Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản

* Giảng viên (hạng III) – Mã số: V.07.01.03

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên phù hợp với vị trí việc làm, chuyên ngành giảng dạy;
- Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên;
- Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2)
- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản

* Học viên hoàn thành khóa đào tạo, kiểm tra đạt yêu cầu sẽ được cấp chứng chỉ theo quy định:

- Chứng chỉ bồi dưỡng giảng viên chính (hạng II)
- Chứng chỉ bồi dưỡng giảng viên (hạng III)

* Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu tham dự khóa học vui lòng liên hệ:

Hotline : 0979 86 86 40 (Mr. Hoàng) – 0973 86 86 82 (Ms. Nết)
(Phòng đào tạo - Liên hệ để cập nhật lịch học thường xuyên)

Địa chỉ Bồi dưỡng chứng chỉ theo chuẩn chức danh nghề nghiệp:

 


CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Hệ thống đào tạo và cấp chứng chỉ trên toàn quốc | Khoá học nấu ăn, chế biến món ăn ngon | Chứng chỉ lái máy cẩu | Cao đẳng công nghệ ô tô tại hải phòng | Khoá học lái xe nâng | Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm | Khoá học xoa bóp bấm huyệt