195 nguyễn gia trí phường 25 bình thạnh
Trang chủ   Đạo tạo hệ ngắn hạn  Nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch  Mẫu chứng chỉ nghiệp vụ du lịch nội địa và quốc tế

Mẫu chứng chỉ nghiệp vụ du lịch nội địa và quốc tế

Mẫu chứng chỉ nghiệp vụ du lịch do trường Trung cấp Công nghệ Hà Nội cấp, có giá trị trên toàn quốc. Thời gian đào tạo khóa học nghiệp vụ du lịch từ 1 tháng - 2 tháng - 3 tháng. Địa chỉ học uy tín, chất lượng tốt nhất tại Hà Nội, Cần Thơ, Nha Trang, Sài Gòn, Hải Phòng...Và mẫu thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế & nội địa do Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch cấp, là điều kiện cần và đủ để bạn có thể hành nghề hướng dẫn viên du lịch quốc tế & nội địa.

Mẫu chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch Quốc Tế và Nội Địa


Mẫu chứng chỉ hướng dẫn viên du lịch Nội Địa và Quốc Tế
chung_chi_du_lich_noi_dia

 

Mẫu thẻ hướng dẫn viên QT&NĐXEM THÊM:
- THỦ TỤC XIN CẤP THẺ HÀNH NGHỀ HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH
- ĐIỀU KIỆN CẦN VÀ ĐỦ ĐỂ CẤP THẺ DU LỊCH
  

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO