công ty cổ phần giáo dục việt nam
Trang chủ   Đào tạo sơ cấp nghề  Cắm hoa nghệ thuật  Sản phẩm của lớp học cắm hoa nghệ thuật

Sản phẩm của lớp học cắm hoa nghệ thuật

 

Cắm hoa khai trương
 

Cắm giỏ theo phong cách phương Tây
 

 
Sản phẩm sau khi học của các chị lớp cắm hoa
  

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO